Chelidonium majus
Foto č. 92: Chelidonium majus (Otevřít v novém okně), Autor: , Datum:
Zde se nacházíte: Karolinas.net » Doma » » Návrhy pro Akademický senát Farmaceutické fakulty v HK, Univerzity Karlovy v Praze

Návrhy pro Akademický senát Farmaceutické fakulty v HK, Univerzity Karlovy v Praze

šipka - arrow Zpět na článkyPřidáno St 5. Říjen 2011, 22:32  |  Počet zobrazení článku 3213x  |  Komentáře Komentáře (2x)
Rubrika: Farmaceutická fakulta
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v PrazeTEXT OD TOMÁŠE PLUCHY 
 
Držíte v ruce nebo Vám svítí na monitoru soubor návrhů pro Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Dle volebního a jednacího řádu mají být návrhy předkládány se zdůvodněním. Podle mě toto zdůvodnění vyplývá z textu návrhů, ale pokud by měl někdo podezření, že návrhy zdůvodnění postrádají, předkládám je, neboť jejich realizaci považuji za prospěšnou pro chod či dokonce posun naší fakulty kupředu. Jedná se skutečně o soubor návrhů. Jednotlivé návrhy jsou číslovány a měly by být diskutovány a schvalovány každý zvlášť, nikoli dokument jako celek. Jednotlivé návrhy jsem se snažil formulovat stručně a výstižně a pokud možno tak, aby byl celý dokument co nejkratší a jeho přečtení nezabralo více než pár chvil. Pod nadpisem návrhu, obsahujícím jeho pořadové číslo v rámci dokumentu a předmět návrhu, je vždy v odrážkách a bodech stručná charakteristika. Přestože je v dokumentu mnohokrát použito kondicionálu, neznamená to, že si nejsem jistý. Jen mi taková formulace připadala jako nejlepší. 
 
Co nejméně pokažený den Vám přeje autor a sběratel podnětů, Tomáš Plucha. 

Technika nejen v posluchárnách

Dnes a denně se setkáváme s tím, že přednášející zápasí s ovládáním techniky v posluchárnách. Chválím návod na ovládání ukazovátka/ovladače v jednom, který je umístěn na síti. Obvyklým problémem je například zapnutí zvuku, pokud chcete v rámci přednášky promítnout např. video.

Jak to zlepšit:

1. popsat přístroje

 • důležité přístroje by měly být označeny štítkem v rohu (s nápisem např. „zvuk“), to usnadní orientaci ve sloupci černých mašinek

 • pokud budeme i my obyčejní smrtelníci schopni provádět sami tyto jednoduché úkony, rozhodně to ušetří práci techniků

2. tipy a triky

 • databáze tipů a triků na webu by se měla aktualizovat o právě řešené potíže se kterými si obyčejní smrtelníci nevěděli rady, a tak byli voláni lidi z šestého patra, tyto zkušenosti by se měli sdílet

 
Dění a komunikace v rámci fakulty

Nevím, jak mezi sebou sdílejí zaměstnanci informace o probíhajících oficiálnostech či neoficiálnostech, se studenty je ovšem sdílejí jen minimálně. To může ztrpčovat studentům život. Například se nepůjdu ptát vyučujícího na výsledek z testu když vím, že má vědeckou radu.

Určitý šum se nevyhýbá ani komunikaci pomocí e‑mailu. Zde jsou například ve skupině „Studenti“ zařazeni jak čeští, tak zahraniční studenti. To logicky vede k zahlcení e‑mailové schránky zahraničních studentů poštou v češtině, které přirozeně nerozumí.

Jak to zlepšit:

3. webový kalendář

 • zavést webový kalendář zobrazený buď už na hlavní stránce, nebo na stránkách studentů a zaměstnanců

 • zveřejňovat v něm co se jen kde šustne:

-    zasedání samosprávných orgánů

-    dny otevřených dveří

-    termíny přijímacích zkoušek

-    (ples, půlení a poslední přednášky)

-    atd.

4. rezervace místností

 • zpřístupnit aplikaci pro rezervaci místností i studentům, samozřejmě bez možnosti editace (tyto informace se můžou hodit, pokud student zjišťuje, kam byl narychlo přesunut jeho seminář, nebo pokud pomáhá s organizací nějaké akce)

5. skupiny dle úseků studia

 • rozložení studentů ve skupinách podle úseků studia je vždy v první polovině zimního semestru neaktuální

 • aktualizujme tyto skupiny dříve

 
6. skupiny dle komunikačních jazyků

 • rozdělme skupiny dle komunikačních jazyků na česky mluvící a česky nemluvící studenty (zaměstnance)

- pokud vím, tak se týká skupiny „Studenti,“ nevím, jak je to u zaměstnanců

 
Přednášky

Nezřídka se  stává, že student jde na přednášku aniž by dopředu věděl, co se bude přednášet. Programy přednášek buď nejsou, nebo se absolutně nedodržují. Ještě smutnější je, když přednáška odpadne, jelikož přednášející má povinnost, o které ví měsíc dopředu, a studentům jen někdo přiběhne deset minut po začátku přednášky říct, že odpadla.

Jak to zlepšit:

7. programy přednášek

 • ať je ke každému předmětu program přednášek na dva týdny dopředu (tedy v každém okamžiku na dva týdny dopředu)

 • tento program, ať je závazný, a odchylky od něj, ať se oznamují dohodnutým způsobem

- já navrhuji fakultním e‑mailem či ještě lépe  e‑mailem přes SIS pouze těm studentům, kteří mají tento předmět zapsaný, a to nejpozději do 17 hodin předchozího dne

 
Akademický senát

Přijde mi, že komunikace AS s okolím je na bodě mrazu. Zápisy jsou světu skryty – tím mám na mysli, že nejsou ani na webu ani na nástěnce naproti bufetu. Komunikace lidskou řečí vůbec chybí – tím myslím: „Tak lidi, jednali jsme o tom a o tom, shodli jsme se, že to vyřešíme takto, myslím si, že je to důležitý bod, tak vám to píši.“ – to vše posláno třeba e–mailem.

Jak to zlepšit:

8. reagovat na anketu

 • studentská anketa hodnocení výuky přes SIS je nástroj, kterým by měli studenti mít možnost ovlivňovat dění kolem sebe

 • k účasti ve studentské anketě jsou studenti vybízeni místopředsedou AS (pod pohrůžkou, že v případě nedostatečné účasti se vrátíme k povinnému papírovému vyplňování, ale také s příslibem, že našimi podněty se bude zabývat senát)
 • ve studentské anketě se mnohdy opakují stále stejné připomínky a nikde není vidět, že by to někdo řešil
 • vybízím proto k reakci alespoň na roky omílaná témata typu rozvrhy dříve a jim podobným

9. senátní FAQ

 • přelouskat volební a jednací řád AS je úkol skutečně za trest (a to už nemluvím o jeho pochopení), proto si myslím, že by měl existovat dokument psaný lidskou řečí a shrnující následující:

-    kolik má senát členů

-    kdo volí a kdo může být volen (tyto parametry se teď mění, a tak považuji za nanejvýš důležitou správnou interpretaci těchto údajů)

-    kdo může chodit na zasedání, kdo tam může mluvit a jak dlouho

-    jak se dá podat návrh

-    ČÍM SE VŮBEC SENÁT ZABÝVÁ

-    KDE SE DAJÍ VÝSLEDKY JEHO PRÁCE NAJÍT

 • tento dokument by byl k nalezení na internetu i na nástěnce naproti bufetu

10. zápisy z jednání

 • jednací řád AS praví, že zápisy jsou zveřejňovány obvyklým způsobem

 • v tomto smyslu navrhuji změnu jednacího řádu, aby nové znění obsahovalo definovaný konkrétní způsob zveřejňování zápisů ze zasedání

- osobně bych navrhoval, aby se v daném časové limitu (dva týdny od zasedání) zápisy zveřejňovali na web a zároveň v papírové podobě na nástěnku naproti bufetu

11. návrhy elektronicky

 • nevidím důvodu, proč bychom nemohli podávat návrhy z pohodlí svého domova či nepohodlí své koleje elektronicky přes webové rozhraní na fakultních stránkách či pomocí SISu

 • navrhuji tedy zřízení internetového rozhraní s následujícími parametry:

- pro přidání návrhu se musíte přihlásit fakultním loginem (váš návrh bude vašim jménem podepsán) 
- rozhraní bude obsahovat předmět návrhu (nepovinný) a dále pole pro text návrhu s neomezeným či alespoň neomezujícím počtem znaků

 • dále navrhuji změnu jednacího řádu, která zrovnoprávní takto podané návrhy s návrhy písemně podanými předsednictvu

 
Studijní informační systém

12. školení ve využívání

 • mám informace, že školení v užívání SISu probíhají tu a tam, povětšinou pro vedoucí kateder
 • navrhuji proto dělat pravidelná školení (alespoň formou přednášky) pro všechny zaměstnance, kteří budou mít zájem ulehčit si život používáním této aplikace
 • navrhuji také dělat školení pro studenty, kteří budou mít zájem, a navrhuji zařadit přednášku na téma „Úvod do SISu“ na úvod do studia

13. elektronická přihláška

 • pomocí SISu si taky můžete podat elektronickou přihlášku ke studiu na většinu fakult UK, FaF mezi nimi ale zatím chybí
 • navrhuji zavést možnost podat si elektronickou přihlášku ke studiu na Farmaceutické fakultě

 
Studijní oddělení

14. FAQ studijního oddělení

 • jsem přesvědčen, že studijní musí být zavaleno fůrou opakujících se dotazů, přesto jsem nikde nenalezl soubor často kladených dotazů s odpověďmi

 • navrhuji tedy vypracovat FAQ studijního oddělení zveřejněné na webu i nástěnce v 2. patře jižní budovy
Líbil se Vám článek? Můžete jej sdílet:
  
Avatar tomino
7. Říjen 2011, 20:47 (č. 79)tomino

Londena:

OK, zkusím to nadhodit na zasedání. Na druhou stranu z kolegia děkana jsou na internetu dostupné zápisy. Jsou sice dlouhé a nudné, ale dovíš se tam soustu informací. Ostatní instituce jsem nezkoumal, ale pravda je, že když se vědecká rada onehdy pokusila ukončit studium poloviny druhého ročnku změnou prerekvizit, tak nám o tom poslali krásný mail. big_smile.png

Avatar Londena
7. Říjen 2011, 07:47 (č. 78)Londena

Souhlasím se vším výše uvedeným.
K bodu 9... bylo by dobré popsat nejen Akademický senát, ale celou organizační strukturu fakulty (univerzity). Studenti totiž často netuší co se kde dělá, co se kde dozví a co kde vyřídí. Stále opakování a vysvětlování je občas o nervy. :)

Začátek komentářůPřidejte svůj komentář
Pokud jste registrovným uživatelem, prosím, přihlašte se. Děkuji.

Nick:
(zobrazuje se a je povinný)
Email:

}-( {beer} :-] %-/ {blush} {bomb} B-) :,-( {devil} 8-p :-/ :-D {happy} {inlove} :-* :*-) {kissing} {laughing} {music} x-. :-| {rolleyes} {rose} :-( 8-O :-o :-¤ =] |-| :-) :-x {bye} :-B {thumbdown} {thumbup} :-P °-/ !-/ :-[ :-Q O-)
Před odesláním ještě opište správně tento kontrolní kód *:
ΚΑROLΙΝΑS.ΝΕΤ »
HTML tagy a skripty budou odstraněny, proto je nevkládejte!
Url adresy budou automaticky přeloženy na klikací odkazy s názvem LINK. Případné odkazy vždy vkládej v absolutním formátu. Tedy s http:// na začátku.
Informace pro spammery: Do odkazu je přidáván atribut rel="nofollow" pro znemožnění dědění ranků!
 
Instagram